telnr
informatie
Vergoedingen
De vergoeding van fysiotherapie vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de aanvullende verzekering. Een beperkt deel wordt vergoed vanuit de verplichte basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op vergoeding vanuit de basisiverzekering voor maximaal 18 behandelingen per jaar. De overige behandelingen komen ten laste van de aanvullende verzekering. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst (“lijst van Borst”) staat, krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed vanuit de verplichte basisverzekering De overige behandelingen komen ten laste van de aanvullende verzekering.

Wat u vergoed krijgt, is grotendeels afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering verschillen per polis en per verzekeraar. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden va nuw zorgverzekering.

Als u verhinderd bent, dient u de afspraak minimaal 24uur van te voren af te zeggen. Zonder tijdige annulering zijn wij helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen bij uzelf. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Eigen risico
Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplicht Eigen Risico bedraagtin 2015 €375,00.

Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering (AV) valt en fysiotherapie bij kinderen is uitgesloten voor het eigen risico, heeft fysiotherapie vrijwel geen invloed op uw eigen risico. Het Eigen Risico heeft alleen invloed vanaf de 21e behandeling, van een aandoening van de chronische lijst(“lijst Borst”), totdat de €375,- van het eigen risico bereikt zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen verzekering.

Tarieven
Onze praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat we bij veel zorgverzekeraars rechtstreeks dienen te declareren, mits u verzekerd bent voor de behandelingen. Bij niet gecontracteerde zorg gelden de volgende tarieven:

Zitting € 29,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 29,50
Zitting oedeemtherapie € 44,00
Lange zitting voor patiënten met complexe 
en/of meervoudige zorgvragen
€ 42,40
Screening € 10,20
Intake en onderzoek na screening € 31,60
Intake en onderzoek na verwijzing € 38,25
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 54,24
Toeslag voor uitbehandelingen € 11,50
Inrichtingstoeslag € 5,75
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 29,50
Niet nagekomen afspraak 75% van de behandeling

Openingstijden

Maandag     7.00 - 18.00 uur
Dinsdag 7.00 - 19.00 uur
Woensdag 7.00 - 18.00 uur
Donderdag 7.00 - 19.00 uur
Vrijdag 7.00 - 18.00 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen zijn we gesloten
Andere tijden zijn in overleg mogelijk.
Behandeling volgens afspraak.